Vindmølleeksporten faldt i 2020

Forside

Den samlede eksport af varer og services fra den danske vindmølleindustri faldt med 21,1 pct. fra 2019 til 2020. Faldet er særligt at finde på vareeksporten, hvor markedet i 2020 ikke kunne måle sig med rekordåret 2019. Wind Denmark forventer at vareeksporten igen vil stige i 2021 efter et travlt produktionsår i 2020.

Hvad der er tabt på gyngerne, er tjent på karrusellerne. I hvert fald delvist, da vareeksporten fra vindmølleindustrien faldt til 38,5 mia. kr. i 2020 fra 54,4 mia. kr. året inden. Det var et fald på 29,3 pct. Eksporten af services steg 10,2 pct. til 15,5 mia. kr. Samlet faldt eksporten dermed sidste år. Det viser en opgørelse som Wind Denmark, DI, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen har lavet, der også viser, at den samlede eksport af energiteknologi og -services sidste år faldt med 13 pct. til i alt 106,7 mia. kr.

”Årsagen til den store tilbagegang i eksporten skal vi især findes i vores nærmarkeder, hvor udbygningen med vindenergi ikke har kunnet måle sig med 2019. Samtidig har coronanedlukningen i mange lande medført, at projekter er blevet forsinkede. Den grønne omstilling har grundlæggende klaret sig godt gennem 2020 og produktionsapparatet i vindmølleindustrien har kørt godt alt taget i betragtning. Derfor er 2020 atypisk og vi må forvente at se en vækst i vareeksporten i 2021,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark.

Vindmølleindustriens eksport af varer udgjorde sidste år 47 pct. af den samlede energiteknologi-eksport.

Konkret faldt eksporten af vindmølleindustriens varer til Tyskland med 70 pct. fra 12,3 mia. kr. til 3,8 mia. kr. og i Storbritannien faldt eksporten 66 pct. fra 2019 til 2020. I Tyskland faldt udbygningen med havvind med 80 pct., mens andelen af landvind nettilsluttet i Tyskland sidste år dog steg 33 pct. Eksporten til Sverige faldt 63 pct. og Norge med 36 pct. I den anden ende voksede eksporten til Holland med 111 pct. til knap 11 mia. kr. sidste år.

”De store fald i nettilsluttet kapacitet i navnlig Tyskland og Storbritannien har en naturlig konsekvens for eksporten. Særligt havvind er stadig præget af store projekter, der er mange år undervejs, og det vil uvægerligt give udsving i eksporten fra år til år, alt efter hvilket år projekterne færdiggøres og hvornår de indgår i eksportstatistikken,” siger Jan Hylleberg og peger på, at den tiltagende mængde af havvindprojekter over tid vil medføre en øget eksporttendens.

Energiteknologi som helhed udgjorde i 2020 11,7 pct. af den danske vareeksport, mens vindmølleindustriens eksport isoleret udgjorde 5,5 pct. af vareeksporten mod 7,4 pct. i 2019.

nyhedskilde: Wind Denmark, 27. april 2021
https://winddenmark.dk/

og Vindmølleejerne skal også levere reservestrøm til elnettet

og EcofinConcept GmbH – Rådgivning, projektudvikling, investering og projektmarkedsføring (Dansk)

og. Repowering: Er du invester in tyske vindmølleprojekter og enkele gamle møller?

og. Vi søger altid tyske vindmølleprojekter og solcelleparker

og. Vindmølleindustrien: Det venter i efteråret

og. 2017 blev godt år for udbygningen med landvindmøller

og. Vindenergi sætter europæisk rekord

og. 44 procent af al ny elproduktion i Europa kommer fra vind

og: WindEurope: Behov for ambitiøs klimapolitik i EU