Indtræden i en igangværende udvikling af Enercon vindmøllepark

Vindenergi Systemtype: Enercon E-160

Nominel effekt: 4,6 MW

hver Navhøjde: 166m

Rotor diameter: 160m

Antal: 6 vindmøller

Jord: sikret på lang sigt

Kabelrute: sikret

Projektstatus: Byggetilladelse til 1. byggefase indgivet, forventet ultimo april 2024

Deltagelsesform: Overtagelse af projektrettighederne, indgåelse af samarbejdsaftale

Vi taler gerne med dig når som helst (tysk/engelsk). Af hensyn til fortroligheden offentliggør vi ingen specifik information om vindmølleparkerne og vindmøllerne på vores hjemmeside.

EcofinConcept GmbH
Rheinstr. 7
D-41836 Hückelhoven
Germany

Tel.:      +49 2433 970 471
Fax:      +49 2433 970 107
Mail:     info (AT) ecofinconcept.de
http:      www.ecofinconcept.de