Købstilbud 18 MWp projekt højre solcellepark

Wind- and Solarenergy
Wind- and Solarenergy consulting investment developmenmt placement

Salg af projektrettigheder til 18 MWp open space system

Nuværende købsmulighed: Projektrettigheder til et jordmonteret solcelleanlæg

Lejet er erhvervsejendom

Byggetilladelse foreligger

Feed-in forpligtelse er tilgængelig

Orientering: højde øst-vest

Finansiering: stilles til rådighed af investoren

Overtagelse af projektvirksomhed med alle tilhørende rettigheder

Sikker accept og vederlag for elektriciteten produceret i solsystemet er mulig i overensstemmelse med vederlag fra Federal Network Agency (BNetzA) udbud, PPA-mulighed også tilgængelig

Vi taler gerne med dig når som helst (tysk/engelsk). Af fortrolighedshensyn offentliggør vi ingen specifik information om solcelleprojekterne på vores hjemmeside

EcofinConcept GmbH
Rheinstr. 7
D-41836 Hückelhoven
Germany

Tel.:      +49 2433 970 471
Fax:      +49 2433 970 107
Mail:     info (AT) ecofinconcept.de
http:      www.ecofinconcept.de