investering solanlægget i fuld drift siden 2011/2012

Solarpark EcofinConcept

Solarpark EcofinConcept (Symbolfoto)

Investering solcelleparken (solcelleanlæg) i Italien

beliggenhed: nord Italien

samlet ydelse: ca. 1.9 MWp (ca. 1.900 kWp)

Solpaneler: poly-crystalline 230-235 Wp solcellemoduler (kinesisk producent)
Garantier: 10 år produktgaranti (genforsikring)
10 år : 90 % produktivitet 25 år: 80% produktivitetgaranti

vekselretter (inverter) : SMA (tyske producent) med 10 år produktgaranti

system stationær; Orientering sød, Fald (vinkel) 25°

Idriftsættelse: 2011/2012
byggetilladelse: AU (autorizzazione unica)

netto produktion: ca. 1.210 kWh / kWp pr. år
samlet netto produktion: ca. 2.300.000 kWh pr. år

20 års garanteret afregningspriser (conto energia) 

jordlejeaftaler: 20 år plus option forlængelse

teknisk og økonomisk administration muligt

Finansiering: ved køber

Er du interesseret? Kontakt EcofinConcept (i engelsk) for mere information:

EcofinConcept GmbH
Rheinstr. 7
D-41836 Hückelhoven
Tyskland

Tlf.:      +49 2433 970 471
Fax:      +49 2433 970 107
Mail:     info@ecofinconcept.de 

http:      www.ecofinconcept.de